Om Bemanningskompaniet

Om Bemanningskompaniet

Bemanningskompaniet

Om oss


Bemanningskompaniet startades av Kalle Jung i början av år 2012. Under hösten 2012 anslöt Henrik Larsson som delägare i företaget och i början av 2013 anslöt även vår tidigare kollega Marcus Gambreus. I februari 2016 utökade vi ytterligare då Camilla Jälmevik började hos oss.

Bemanningskompaniet har aktiebolag i både Sverige och Norge då vi bedriver bemanningsverksamhet i båda länderna. Sedan starten år 2012 har vi expanderat kraftigt framförallt i Sverige. I nuläget förmedlar vi mestadels sjuksköterskor och våra kunder består av kommuner, landsting och privata vårdgivare i hela Sverige och södra Norge.

kontoret

Vilka är vi som jobbar på kontoret?


Vilka är vi som jobbar på kontoret?

Kalle Jung

Är utbildad intensivvårdssjuksköterska sedan 2003 och allmänsjuksköterska sedan 1999. Har mångårig erfarenhet från både offentlig och privat sjukvård i Sverige och Norge. Har lång erfarenhet som sjuksköterska, konsultchef och rekryteringschef i bemanningsbranschen. Uppväxt i Jonsered utanför Göteborg. Är pappa till fyra söner och engagerad i det mesta från fotbollsträningar till att få vardagspusslet att flyta. Brinner för att vägleda sjuksköterskekollegor till nya jobbmöjligheter.

Maila Kalle: kalle.jung@bemanningskompaniet.se
Tel: +46 706111775
Henrik Larsson

Är utbildad ekonom. Har erfarenhet från bemanningsföretag inom vård sedan 1999. Arbetat med många funktioner inom branschen men främst inom ekonomi, systemadministration och projektledning. Bor i Torslanda med sin fru och två barn. Främsta intressen är sport och resor.

Maila Henrik: henrik.larsson@bemanningskompaniet.se
Tel: +46 706640084

Vilka är vi som jobbar på kontoret?
Vi är auktoriserade

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag


Bemanningskompaniet är ett auktoriserat bemanningsföretag. Det innebär bl.a. att vi uppfyller följande krav:

– Vi följer Bemanningsföretagens etiska regler.

– Vi är medlem i Bemanningsföretagen och Svenskt näringsliv.

– Vi tillämpar kollektivavtal, för det avtalsområde som vi är verksamma inom.

– Vi tillämpar Bemanningsföretagens allmänna leveransvillkor.

– Vi har en ansvarsförsäkring som skyddar våra kunder vid sakskada, förmögenhetsskada och förmögenhetsbrott.

– Vi har varit verksamma i branschen i minst 12 månader.

– Vi bedriver vår verksamhet i aktiebolagsform.

– Vi marknadsför vår auktorisation i all marknadsföring och på våra platsannonser.

För mer utförlig information kring auktorisation klicka här.

För att kontrollera vilka bemanningsföretag som är auktoriserade klicka här.

Policys

Kvalitetspolicy


Kvalitetsarbetet i vår verksamhet är en förutsättning för långsiktig utveckling. Detta skapas genom att:

 • Leverera rätt tjänster, underlag och information internt och externt i rätt tid och på rätt sätt med syfte att ge kunder, underleverantörer och medarbetare möjlighet att planera sitt arbete.
 • Alla medarbetare har god kunskap inom sitt arbetsområde och strävar ständigt efter att utveckla och förbättra sin egen och företagets arbete, så att ett ömsesidigt förtroende och respekt byggs upp inom och utom företaget.
 • Marknadsföra, producera och utveckla rätt tjänst på lämplig nivå i relation till kundens önskemål och krav till konkurrenskraftiga priser, med syfte att skapa långsiktig lönsamhet och tillväxt för kunder, samhället och ägarna.
 • Ledningssystemet är ett stöd i det dagliga arbetet för att uppnå effektivare och säkrare arbetsprocesser.

Miljöpolicy

Bemanningskompaniets miljöpolicy är att få ett aktivt miljötänkande med förebyggande åtgärder i vårt dagliga arbete för att minska resursförbrukning och avfallsmängd. Miljöengagemanget skall omfatta alla medarbetare. Vårt miljöarbete skall utgå från att uppfylla myndigheters krav i form av lagstiftning, förordningar och lokala regler. Vårt miljöarbete skall ständigt förbättras. Detta innebär att:

 • Hålla oss löpande uppdaterad avseende kunskap i miljöfrågor och regler.
 • Ha en dialog med vårdgivare och myndigheter för att utreda krav och behov, och säkerställa att dessa uppfylls.
 • Ställa relevanta miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners utifrån våra egna ambitioner och våra kunder.

Arbetsmiljöpolicy

 • Arbetsmiljön hos Bemanningskompaniet ska inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall, och arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god med hänsyn till arbetets natur. Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi med god marginal lever upp till föreskrifter och gällande normer.
 • Även varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, då det ankommer på var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl, inne på kontoret och ute hos kund.
 • Vid nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten ska arbetsmiljö- och miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda. På så vis kan och ska därefter åtgärder vidtas för att i möjligaste mån förebygga negativa effekter och minimera risker på arbetsmiljö och yttre miljö.

Policy, jämställdhet och diskriminering

 • Bemanningskompaniet skall präglas av jämställdhet, vilket innebär att båda könen har samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter. Vi verkar för;
 • Jämn fördelning mellan kvinnor och män på olika nivåer och i skilda befattningar
 • Likvärdiga anställningsvillkor, arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter för kvinnor och män och en lönestruktur utan könsrelaterade skillnader.
 • Ålder, hudfärg, sexuell läggning, handikapp och andra individuella attribut får aldrig inverka på våra konsulters rättigheter till rättvisa villkor.
 • Sexuella trakasserier är helt oacceptabelt. Ingen får uppträda på ett sätt, som gör att någon annan känner sig förnedrad, stressad eller illa till mods.

Drog- och alkoholpolicy

 • Alla medarbetare på Bemanningskompaniet har ett ansvar för att brukande av alkohol och droger inte förekommer under arbetstid och det är förbjudet att vara påverkad i tjänsten.
 • Alla ska vara lyhörda för om någon medarbetare kan befaras ha problem med droger/alkohol.
 • Om någon medarbetare får problem med droger/alkohol ska företaget i första hand stötta och hjälpa honom/henne.
 • Medarbetare som misstänks vara påverkad av alkohol eller droger ska omgående tas ur tjänst.